Betekenis uitbeelden


Dit woord staat nog in geen enkel woordenboek: exemploniem. We hebben die term verzonnen om het verschijnsel te beschrijven dat sommige woorden precies uitbeelden wat ze betekenen. Het komt van exempel ‘voorbeeld’ en -niem ‘naam’.

Een voorbeeld van een exemploniem is het woord elfletterig. Tel maar na: elfletterig bestaat uit elf letters. Het woord beeldt dus uit wat het betekent.

Nog een paar voorbeelden:
tkfout – het woord tikfout met een tikfout erin
vout – het woord fout fout geschreven
vijflettergrepig – bestaat uit vijf lettergrepen
zwart – het woord zwart bestaat uit zwarte letters

Kun je zelf ook exemploniemen verzinnen?


delen